Sign In

Văn bản điều hành

Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu Số 91/BC-HĐND
Nội dung
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực
Người ký Triệu Tiến Thịnh
Ngày ban hành 04/10/2018
Tệp đính kèm

91_BC_HDNDsigned.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h