Sign In

Chi cục Thuế huyện Yên Bình trả lời Nông Thị Hải Ly

Câu hỏi:

Xin hỏi quý cơ quan, trong trường hợp người dân địa phương tự đóng góp vật liệu và ngày công để xây dựng bếp ăn cho học sinh, thì có phải đóng thuế hay loại phí nào không? Nếu phải đóng thì là thuế và loại phí gì? Tôi xin cảm ơn. 

Trả lời: Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã xem xét và có ý kiến trả lời như sau:

Chi cục Thuế huyện Yên Bình có ý kiến như sau:

Tại khoản 12, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gai tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT cụ thể:

Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp thực hiện xây dựng công trình phục vụ công cộng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, nếu nguồn vốn đóng góp của nhân dân chiếm trên 50% tổng nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h