Sign In

Tin tức tổng hợp >> Phổ biến giáo dục pháp luật

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

17/04/2024 09:05:29 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26/3/2024, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng An ninh kinh tế, phòng Tham mưu, phòng cảnh sát kinh tế, phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an thành phố Yên Bái; Lãnh đạo Công an phường Minh Tân; Đại biểu tổ dân phố số 07. Cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tổng kết

Trong năm 2023, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã thực hiện gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng và duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan; chủ động các phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến ANTT trong cơ quan, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

 

Đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thông qua: Báo cáo tổng kết  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Ban Quản lý các khu công nghiệp; Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

 

 

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý các khu công nghiệp ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, cam kết đảm bảo an ninh trật tự do Công an phường Minh Tân, Công an thành phố Yên Bái tổ chức, phát động. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc bản cam kết phòng chống tội phạm, không vi phạm Pháp luật và các tệ nạn xã hội. Thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh tại nơi làm việc và nơi cư trú.

 

Đại diện các đơn vị lên ký cam kết phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và giữ gìn ANTT

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước, dự báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2024 và đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phủ xanh các thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Đ/c Trịnh Huỳnh Yên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp phát biểu bế mạc Hội nghị

Ngọc Anh - Phòng Nghiệp vụ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h