Sign In

Văn bản điều hành

Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh
Số ký hiệu Số: 54/2016/NQ-HĐND
Nội dung
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực Lĩnh Vực Khác
Người ký Triệu Tiến Thịnh
Ngày ban hành 23/12/2016
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h