Sign In

Tin tức tổng hợp >> Chuyển đổi số

Thư ngỏ của Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc tuyên truyền Luật căn cước và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử" của Việt Nam

Thư ngỏ của Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc tuyên truyền Luật căn cước và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử" của Việt Nam

24/05/2024

Thư ngỏ của Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc tuyên truyền Luật căn cước và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử" của Việt Nam

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mền quản lý văn bản và điều hành

05/01/2024

Ngày 5/1, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tập huấn cấp tỉnh hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mền quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giám sát nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Đề án 1690 nâng cao bộ máy điều phối mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

05/01/2024

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/11/2023

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo bước chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, giúp người dân giàu có hơn và tạo điều kiện phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra thị trường mới và tạo thêm nhiều việc làm mới; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái hằng năm.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp năm 2023

02/11/2023

Nhằm góp phần thúc đẩy Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/04/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023, trong đó Ban Quản lý các khu công nghiệp được giao nhiệm vụ “50% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp đủ điều kiện được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số”.

Yên Bái: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

23/10/2023

Sáng 10/10, tại Rạp Hồng Hà, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tham dự Chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ chuyển đổi số của tỉnh, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h