Sign In

Hoạt động Xúc tiến - Đầu tư

Các Khu công nghiệp đang hoạt động tỉnh Yên Bái

04/01/2023

Đến 31/12/2022 Yên Bái có 3 Khu công nghiệp đang hoạt động gồm:

Bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch

04/01/2023

Tại công văn số 91/TTg-CN ngày 24/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam với quy mô diện tích 339 ha tại xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h