Sign In

Tin tức tổng hợp >> Văn hóa - Xã hội

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

21/03/2023 02:14:52 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh Yên Bái ban hành công văn số 719/UBND-TNMT ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Ngày nước thế giới 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 719/UBND-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2023

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

 

 

 

Kính gửi:    

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Thúc đẩy sự thay đổi” (Accelerating Change), nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 đươc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề The Future of Weather, Climate and Water across Generations- chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi một cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề Thời khắc quan trọng cho Trái đất(The Biggest Hour for Earth). Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, thực hiện Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 bằng các hoạt động truyền thông phù hợp như treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp (khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông tại Phụ lục kèm theo), tổ chức các hội thảo, toạ đàm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đổi mới về phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động liên quan tới công tác khí tượng thủy văn, nhất là sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao nhận thức, hành động thiết thực nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Chỉ số 10-CT/TW), Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-TTg, Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2023, Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ số 10-CT/TW.

3. Nghiên cứu, đề xuất, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư vào các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, quan tâm thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo, tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác khí tượng thủy văn. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, ưu tiên triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu trong công tác khí tượng thủy văn.

4. Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

5. Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

6. Thiết thực tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 như sau:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023 (Thứ Bảy). Đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang Năng lượng tái tạo.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép. Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, video clip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag #GioTraidat #BoTNMT, hashtag #GioTraidat #UBNDtinhYenBai.

7. Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái, các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 với chủ đề Thúc đẩy sự thay đổi, Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 với chủ đề Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”, Giờ Trái Đất năm 2023 với chủ đề Thời khắc quan trọng cho Trái đất, đưa các tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm và vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

8. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và môi trường) trước ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2023./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái;

- Báo Yên Bái;

- Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái;

- Lưu: VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thế Phước

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC: KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG
THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG
THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 202
3

(kèm theo Công văn số 719/UBND-TNMT ngày 20 tháng 3 năm 2023
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

 

1. Ngày Nước thế giới:

- Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

- Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

- Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người.

- Tiết kiệm nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

- Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.

- Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

- Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau.

- Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo Trái đất mai sau.

- Tăng cường khả năng dự báo sớm, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Chiến dịch Giờ Trái đất:

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái đất của chúng ta.

- Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai.

- Phục hồi thiên nhiên hướng tới tương lai phát triển bền vững.

- Chung tay phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo.

- Phục hồi các hệ sinh thái - hành động ngay hôm nay.

- Giảm phát thải khí nhà kính, tăng sử dụng năng lượng xanh đưa phát thải ròng về 0./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h