Sign In

Văn bản điều hành

Về biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh Yên Bái năm 2017
Số ký hiệu Số: 55 /NQ-HĐND
Nội dung
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực
Người ký Triệu Tiến Thịnh
Ngày ban hành 23/12/2016
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h