Sign In

Tin tức tổng hợp

Đề án 1690 nâng cao bộ máy điều phối mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

05/01/2024

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/11/2023

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo bước chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, giúp người dân giàu có hơn và tạo điều kiện phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra thị trường mới và tạo thêm nhiều việc làm mới; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái hằng năm.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp năm 2023

02/11/2023

Nhằm góp phần thúc đẩy Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/04/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023, trong đó Ban Quản lý các khu công nghiệp được giao nhiệm vụ “50% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp đủ điều kiện được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số”.

Yên Bái: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

23/10/2023

Sáng 10/10, tại Rạp Hồng Hà, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tham dự Chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ chuyển đổi số của tỉnh, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/10/2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg Ngày 22/4/2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tăng tốc chuyển đổi số trong doanh nghiệp

18/09/2023

Những năm gần đây, chuyển đổi số mang lại những thay đổi to lớn về thị phần, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như tạo ra xu hướng mới trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, giúp kết nối gần hơn với khách hàng và cấu trúc lại doanh nghiệp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h