Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2021 CHI ĐOÀN TN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN VĂN CHẤN

22/07/2021 09:51:22 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ Yên Bái tại Quyết định số 156QĐ/TU ngày 23/02/2021, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo – Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp; Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/ĐTNK ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức chiến dịch Hè thanh niên tình nguyện 2021.

Tình nguyện tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội,ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh và góp phần vào Kế hoạch tổ chức chiến dịch Hè thanh niên tình nguyện năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi Đoàn BQL các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Chi Đoàn xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn tổ chức hoạt động tình nguyện hết sức ý nghĩa.

Ngày 11/7/2021, Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Đoàn xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vận động các đoàn viên trong chi Đoàn cùng tham gia hoạt động tình nguyện, cùng tham gia giúp đỡ gia đình ông Hoàng Đình Trước - thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bản thân ông là người tàn tật) vận chuyển đồ đạc, tháo gỡ nhà, dựng lán,... để chuẩn bị làm nhà mới, xóa nhà dột nát.

Thông qua hoạt động, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau “là lành đùm lá rách”, góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống, vật chất và tinh thần đối với các hộ gia định nghèo. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, cống hiến một phần sức trẻ để góp phần quê hương ngày càng tươi đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn viên:

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h