Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

07/01/2019 03:57:48 Xem cỡ chữ Google

Ngày 28/12/2018, tại Hội trường của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hiền – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý; đồng chí Hà Hùng Thịnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đồng chí cán bộ, công chức viên chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Với mục đích tăng cường công tác  phối hợp trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và vai trò tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý, nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của cơ quan, từng bước xây dựng cơ quan thành một tập thể vững mạnh.

Hôi nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp bằng việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 – 2022 giữa đồng chí Nguyễn Hữu Hiền – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý và đồng chí Hà Hùng Thịnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý.

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

NGOC ANH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h