Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

Ban Quản lý các khu công nghiệp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (07/09/2007-07/09/2017)

13/09/2017 08:34:27 Xem cỡ chữ Google

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (07/9/2007-07/9/2017).

Tập thể Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (07/09/2007-07/09/2017)

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái được Chính phủ chính thức thành tại Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07/9/2007. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trải qua quá trình 10 năm xây dựng và phát triển được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành trong tỉnh đến nay Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái về cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế gồm có Văn phòng ban, phòng Quản lý Đầu tư và Môi trường, phòng Quản lý doanh nghiệp với số cán bộ công chức là 18 và 2 hợp đồng 68. Ngoài ra Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái có 2 đơn vị trực thuộc là Công ty phát triển kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp và Trung tâm tư vấn Đầu tư và dịch vụ công nghiệp.

Ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo đưa công tác quản lý các KCN từng bước đi vào hoạt động ổn định có nề nếp, thúc đẩy đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ CC, VC và tập thể lãnh đạo Ban qua các thời kỳ, đã thực hiện đạt được một số kết quả cơ bản trên các lĩnh vực, xin được tóm tắt như sau: 

Về chất lượng đội ngũ cán bộ: Trong những năm qua, Cấp uỷ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính tri cho đội ngũ CB, CC, VC đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay CB, CC, VC có trình độ Thạc sỹ 03/37 chiếm 8%; Đại học 34 chiếm 92%; Trình độ Cao cấp lý luận chính trị 08 chiếm 21,6%, Trung cấp lý luận chính trị 09 chiếm 24,3%.

Về Quy hoạch và đầu tư phát triển các khu công nghiệp: Tại thời điểm năm 2007 tỉnh Yên Bái có 01 khu công nghiệp Phía Nam được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam tại quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 với tổng diện tích đất quy hoạch là 100 ha. Trải qua 10 năm phát triển đến nay tỉnh Yên Bái có 04 khu công nghiệp trong đó có 03 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam, bao gồm: KCN Phía Nam diện tích 400 ha, KCN Minh Quân 112 ha và KCN Âu Lâu 120 ha.

Về công tác thu hút đầu tư, công tác quản lý xây dựng và quản lý môi trường: Tính đến hết tháng 7/2017, trong 03 KCN trên địa bàn tỉnh đã có 37 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 9.552 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là 9.416 tỷ đồng và 03 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư là 1.431 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Trong 10 năm, số dự án kết thúc giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động sản xuất tăng nhanh trong những năm đầu mới thành lập (Năm 2007, 2008, 2009) có 05 dự án, Năm 2010 có 9 dự án; Năm 2011 có 11 dự án; Năm 2012 và 2013 có 13 dự án; Năm 2014  có 14 dự án; Năm 2015 có 16 dự án; Năm 2016  có 23 dự án và đến 30/ 6 /2017 có 22 dự án.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án: Sau 10 năm thành lập đến nay đã có 37 dự án đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh, trong đó có 22 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất; Tổng doanh thu trong 10 năm của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: 11.889.408 trđ; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong 10 năm: 9.872.916 trđ; Tổng giá trị xuất khẩu 10 năm: 60.453.060 USD; Nộp ngân sách nhà nước trong 10 năm: 525.907 trđ.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (07/9/2007-07/9/2017) có sự tham gia đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban. Ngoài ra có sự tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban và các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt, qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng ban Quản lý các KCN phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đ/c Phạm Quốc Hiển, nguyên Trưởng ban Quản lý các KCN phát biểu ý kiến.

Các đồng chí Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Ban qua các thời kỳ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h