Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Tạo “mặt bằng sạch” để hút đầu tư

27/12/2016 07:52:33 Xem cỡ chữ Google

Thời gian qua, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC) và đưa ra các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong GPMB, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái luôn nỗ lực trong CCHC và đưa ra các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, những năm gần đây, Sở TNMT đã thực hiện tốt cơ chế một cửa; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực trong các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành, có các biện pháp kiên quyết trong giải phóng mặt bằng…

Con người là yếu tố trọng tâm

Theo ông Phạm Sỹ Quý – GĐ Sở TNMT: Sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), tập trung rà soát hủy bỏ và ban hành mới các thủ tục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của UBND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tham mưu ban hành Đề án tiếp nhận và giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt công tác công khai minh bạch thông tin về đất đai, các TTHC, các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, công tác GPMB… nhằm tạo điều kiện cho DN có nhu cầu tiếp cận đất đai dễ dàng, đạt mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh. Trong quá trình thực hiện chuẩn hóa các TTHC, Sở TNMT đã đề xuất phương án giảm bình quân 20% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Cụ thể, đề xuất đối với 45 thủ tục, trong đó đất đai: 25 thủ tục, Khoáng sản: 4 thủ tục, bảo vệ môi trường: 1 thủ tục, tài nguyên nước: 15 thủ tục.

Để làm tốt công tác CCHC, sở xác định con người là yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả, chất lượng và hình ảnh của cơ quan. Đối với những cán bộ công chức làm việc trực tiếp với DN, nhà đầu tư, Sở đã lựa chọn, bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ. Sở sẽ xử lý nghiêm những đơn vị và cán bộ có hành vi tiêu cực, gây khó khăn phiền hà cho DN, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như chậm trễ trong việc sửa đổi các quy định về TTHC.

Thực thi hiệu quả, hút nhà đầu tư

Để hỗ trợ các DN, nhà đầu tư đến với Yên Bái, Sở TNMT cũng đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tăng cường thu hút đầu tư các dự án.

Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ với các hộ dân, như bồi thường đất nông nghiệp với giá quy định 120 triệu/ha nhưng được hỗ trợ thêm 2,5 lần nữa cho người dân.

Đối với các vướng mắc, khó khăn mang tính đặc thù sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra cụ thể, thống nhất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh quyết định nhằm tháo gỡ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

Đặc biệt, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như dự án: Dự án của Nhật Bản nuôi Thỏ công nghệ cao ở Bằng La, Văn Chấn chỉ trong vòng 1 tháng đã GPMB được 30 ha và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Dự án Tôn Hoa Sen với quy mô 1,5 ha đã di dời 18 hộ dân cũng chỉ bàn giao đất cho nhà đầu tư trong vòng 1 tháng.

“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chúng tôi tin rằng những nhu cầu, kỳ vọng của người dân, nhà đầu tư sẽ luôn được đáp ứng tốt nhất” – ông Quý chia sẻ.

(Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp )

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h