Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

Các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái

05/10/2016 09:30:19 Xem cỡ chữ Google

Theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, đối với những dự án đăng ký đầu tư vào các KCN (Trừ các Dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án đầu tư chế biến khoáng sản; dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện; dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đã được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ; dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước) sẽ được hưởng ưu đãi cụ thể như sau:

1. Ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

- Nhà đầu tư có dự án đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất, khung giá thuê mặt nước do cấp có thẩm quyền quy định.

- Nhà đầu tư có dự án đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo các quy định hiện hành.

2. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng

Hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% kinh phí san tạo mặt bằng đối với dự án trong các Khu công nghiệp trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt và khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu, thanh quyết toán. Mức hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/01 dự án.

3. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, nước đến hàng rào dự án.

4. Hỗ trợ đối với các dự án đặc biệt có quy mô lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội vùng trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất từng dự án cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ.

5. Về thủ tục hành chính

- Thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Ba (03) ngày làm việc đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

b) Năm (05) ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h