Sign In

Tin tức tổng hợp >> Kinh tế

Cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng cần tập trung cao nhất cho cải cách thủ tục hành chính

04/10/2016 03:44:02 Xem cỡ chữ Google

CTTĐT - Cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, thời gian qua tỉnh đã giao cho các sở, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung cao nhất cho công tác cải cách hành chính tại mỗi đơn vị.

Tiếp tục triển khai đồng bộ mọi hoạt động bắt đầu tư khởi sự của doanh nghiệp đến suốt quá trình sản xuất kinh doanh; rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại các Luật: Đất đai; Đầu tư; Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, xây dựng cẩm nang đầy đủ các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cung cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rút ngắn thời gian làm thủ tục, quy định thời gian hoàn thành cho từng thủ tục.

Kiểm tra điều chỉnh thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành và của chính quyền cấp huyện; thống nhất cơ chế đầu tư đảm bảo sự liên thông đồng bộ từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Rà soát đội ngũ cán bộ liên quan đến giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp; lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ thực sự có trách nhiệm, đảm bảo năng lực, trìnhđộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng quy chế hoạt động, kiểm tra giám sát, đảm bảo kỹ thuật, kỷ cương, xử lý nghiêm đối với cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tư lợi gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Xây dựng thiết lập hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực nhất là các sở, ngành.

 Thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Tổ chức kiểm tra đánh giá cụ thể trong công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các sở, ngành, địa phương; điều chỉnh theo hướng phân công rõ trách nhiệm, rõ nội dung, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương và thời gian hoàn thành.

Giải pháp và triển vọng thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Đoàn Hữu Phung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21 dự ánđầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có 19 dự án nằm ngoài khu công nghiệp và 2 dự án nằm trong khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 198,37 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm cho trên 1.254 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng từ 3,7 - 4,2 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả còn khiêm tốn khi mà Yên Bái đã rất nỗ lực trong thu hút FDI. Do những yếu tố khách quan như tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, quy mô thị trường miền núi nhỏ hẹp, sức mua yếu, cơsở hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện thời tiết không thuận lợi là những nguyên nhân ảnh hưởng đến thu hút FDI của Yên Bái.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những chiến lược cụ thể nhằm cải thiện những khó khăn về cơ sở hạ tầng, về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp đến đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thếmạnh và nhu cầu của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để thực hiện được những mục tiêuđề ra cũng như đảm bảo môi trường thu hútđầu tư FDI Yên Bái có những bước đi chủ động, bền vững, trong đó có sự chọn lọc. Yên Bái chủ trương thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là các dự án sạch.

Song song với việc lựa chọn thu hút các nhà đầu tư tiềm năng Yên Bái tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện dự ánđầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự ánđang thực hiện trênđịa bàn, nhằm phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hỗtrợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h