Sign In

Tin Ban Quản lý >> Văn hóa - Xã hội

Ban Quản lý các khu công nghiệp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (07/09/2007-07/09/2022)

16/09/2022 09:03:25 Xem cỡ chữ Google
Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (07/9/2007-07/9/2022).

Tập thể Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (07/09/2007-07/09/2022)

      Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái được Chính phủ chính thức thành tại Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07/9/2007. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trải qua quá trình 15 năm xây dựng và phát triển được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành trong tỉnh đến nay Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái về cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế gồm có Phòng Nghiệp vụ, phòng Quản lý doanh nghiệp với số cán bộ công chức là 18 và 2 hợp đồng 68. Ngoài ra Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái có 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm phát triển hạ tầng và và dịch vụ khu công nghiệp

      Ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo đưa công tác quản lý các KCN từng bước đi vào hoạt động ổn định có nề nếp, thúc đẩy đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ CC, VC và tập thể lãnh đạo Ban qua các thời kỳ, đã thực hiện đạt được một số kết quả cơ bản trên các lĩnh vực, xin được tóm tắt như sau:

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h