Ban biên tập Cổng trả lời Thái Sinh

Câu hỏi:

Ngày 8/11/2015 UBND tỉnh Yên Bái làm lễ khởi công Dự án phát triển quỹ đất dân cư và cơ sở hạ tầng nhằm mở rộng thị xã Nghĩa Lộ với diện tích 37 ha, đất thu hồi chủ yếu là ruộng 2 vụ lúa và một vụ màu. Xin được hỏi cơ quan chức năng, giá đất thu hồi thuộc dự án là bao nhiêu trên 1m2; Những hộ bị thu hồi đất được hưởng chính sách ưu đãi nào khi triển khai dự án này? Xin cảm ơn.

Trả lời: Ban biên tập Cổng đã xem xét và có ý kiến trả lời như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của ông Thái Sinh như sau: 
1.Về giá đất thu hồi:

Áp dụng theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển quỹ đất dân cư, quỹ đất hạ tầng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cụ thể giá bồi thường như sau:
- Đất trồng lúa: 35.000 đồng/m¬¬¬2
- Đất nuôi trồng thủy sản: 30.000 đồng/m2
- Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 25.000 đồng/m2
- Đất trồng cây lâu năm: 23.000 đồng/m2
2. Về chính sách
Ngoài việc áp dụng bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị  định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất và các dự án khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái còn được hỗ trợ khác theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/20145. Cụ thể như sau:
- Hỗ trợ khuyến khích bàn giao mặt bằng theo tiến độ
 Các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng đất thu hồi sớm hơn hoặc đúng tiến độ yêu cầu của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được hỗ trợ khuyến khích bàn giao theo tiến độ, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ.
- Hỗ trợ phục hồi thu nhập cho các hộ bị thu hồi đất trồng lúa nước
Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trồng lúa nước được hỗ trợ đối với diện tích đất trồng lúa nước bị thu hồi, mức hỗ trợ bằng tiền là 15.000 đồng/m2.
- Hỗ trợ giá ưu đãi 01 lần giao đất ở trong dự án phát triển quỹ đất để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người bị thu hồi đất.
Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất đang sử dụng tại khu vực cánh đồng Mường Lò từ 80m2 trở lên thì được giao 01 thửa đất ở có thu tiền sử dụng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong khu vực của dự án, với diện tích 01 thửa đất ở băng một giáp mặt đường chính là 80m2, diện tích thửa đất băng hai là 160m2 (tùy từng khu vực theo quyết định phê duyệt phân thửa chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái). Giá giao đất là giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất theo quy định. 
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với câu hỏi của Nhà báo Thái Sinh – Thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại tỉnh Yên Bái.
Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã trả lời công dân.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h